درباره‌ ما

 درباره ما

درباره‌ی مجموعه ما

ما که هستیم و چه می‌کنیم؟

ارائه خدمات مشاوره و کارشناسي در زمينه ارزيابي ريسک هاي صنعتي، ارزيابي ريسک و شناسايي خطرات صنايع و معادن و کارخانجات، ارزيابي املاک و دارايي‌ها، ارزيابي کارخانجات و تاسيسات، مشاوره و اجراي سيستم‌های مديريت و بهبود کيفيت، مشاوره و مديريت دارايي‌های فيزيکی و ارزش گذاری اموال و دارايی‌ها و ماشين آلات و تجهيزات و ساختمان و تاسيسات صنايع و معادن و کارخانجات و تعيين وضعيت منطبق با شرايط روز، تعيين سطح سلامت ماشين آلات و تجهيزات، مشاوره و ارزيابی در کاهش خسارات ناشی از بلايای طبيعي (زلزله و سيل و طوفان) و حوادث، مشاوره تعيين کاربرد مديريت ريسک در صنايع مهندسی و انرژی، ارزيابی ريسک مشاغل، کاهش و کنترل و انتقال ريسک های صنايع، ارزيابی و سنجش زيان‌های مالی، جانی، اعتباری و منافع از بين رفته ناشي از تحقق خطرات، ارائه مشاوره فنی، ايمنی و شناسایی خطرات برای کاهش حوادث در کارگاه‌های صنعتی و کارخانجات و مراکز تجاری، اداری و شرکت‌ها و موسسات و مراکز تجاری صنعتی و خدماتی، مشاوره و ارزيابی سطح تجهيزات ايمني موجود مراکز تجاری، صنعتی، خدماتی و اداری و کارخانجات، مشاوره برای شناسايی مخاطرات و خطرات و تعيين ذکر شدت و تواتر ريسک‌ها و تعيين دامنه زيان‌ها، مشاوره و طراحی و اجرای سيستم مديريت يکپارچه (آی ام اس)، مشاوره و طراحی و اجرای سامانه مديريت بحران، مشاوره و طراحی و اجراي اچ اس اي پلن و سيستم‌های مديريت ايمنی، بهداشت و محيط زيست (اچ اس اي- ام اس)، مشاوره و ارزيابي تعيين ارزش روز تاسيسات، ابنيه و منصوبات و ماشين آلات و دارايی‌ها همچنين وضعيت شرايط قراردادهاي انتقال ريسک و پوشش‌ها و الزامات و
متخصص ای تی، کنترل ریسک، کنترل کیفیت
حدود غرامت و استثنائات و شرايط خصوصی و پاداش‌ها، برگزاری همايش و دوره‌های درون سازمانی و مجازي فنی مهندسی ايمنی و بهداشت و محيط زيست وساير موارد علمی و تخصصی و عمومی در حدود موضوع فعاليت ، مشاوره در مديريت سيستم ايمني و شناسايي خطرات و مخاطرات ميداني و ارائه توصيه‌های ايمنی مناسب به منظور کاهش و کنترل ريسک، مشاوره در خصوص نحوه انتقال ريسک‌های حريق و خطرات تبعی آن، عضويت در کنفرانس‌ها و انجمن‌های بين المللی مربوطه راسا يا از طرف سازمان و شرکت‌ها و اعزام کارشناس جهت شرکت در جلسات مربوطه و کسب و تبادل اطلاعات، شرکت در مناقصه و مزايده اعم از دولتی، شرکت در مناقصه و مزايده اعم از دولتی، خصوصی و عقد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج کشور در موضوع فعاليت شرکت، انجام کليه امور بازرگانی در داخل و خارج کشور مربوط به موضوع فعاليت شرکت، قبول هرگونه مال يا حقی که به شرکت منتقل می‌گردد با رعايت مقررات مربوطه، دريافت و اعطای وام و تسهيلات مربوط به موضوع شرکت با کليه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقيقی و حقوقی، خريد، فروش، اجاره و استيجاره هرگونه اموال اعم از منقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط، برگزایی دوره ارزيابی خسارت، برگزاری دوره تعيين کاربرد مديريت ريسک، برگزاری دوره آموزشی تکنيک هاي ارزيابی، برگزاری دوره مديريت بحران و آسيب پذيری اماکن و شريان حياتی، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه نگهداری و تعميرات تجهيزات و ماشين آلات شامل تی پی ام، آر سی ام، کی پی آی، برگزاری دوره‌های ايمنی و کاربری ماشين آلات، ايجاد و راه اندازی نمايندگی‌ها يا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ايران يا خارج از ايران، اخذ نمايندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی يا مشارکت با آنان جهت پيشبرد اهداف شرکت با رعايت مقررات، مشارکت در تاسيس شرکت‌های زير مجموعه جديد، استخدام و بکارگيری و آموزش نيروی انسانی مورد نياز برای شرکت مهندسین مشاور آرسام هست.
نیرویکار متحصص، مهندسین مشاور آرسام، اچ اس ای

ماموریت ما، کارهایی که انجام می دهیم؟​​​​​

ما که هستیم و چه می‌کنیم؟

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.

ایده‌های صنعتی

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

پشتیبانی پروژه

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

ایده‌های صنعتی

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

پشتیبانی پروژه

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.